PREDSTAVLJAMO: Reformatska crkva u Kopačevu

Reformatska crkvena općina Kopačevo (Baranja) djeluje od samoga vremena reformacije (16. stoljeće). Tada postojeća drvena crkva je izgorila u požaru 1666. godine te je izgrađena nova koja je dograđivana u više navrata. Temelji za sadašnju crkvu postavljeni su 1804. godine a 14. kolovoza 1808. crkva je posvećena. Godine 1848. dograđena je tzv. Mala crkva okrenuta prema zapadu i tada je ona postala i glavni ulaz u crkvu. Propovjedaonica je premještena na istočnu stranu gdje je do tada bio ulaz u crkvu. Tada je župa brojala 1350 vjernika. Reformatska crkva u Kopačevu je najveća reformatska crkva u Baranji po broju sjedećih mjesta, ukupno 890. Župa danas broji oko 400 vjernika. Nakon Domovinskoga rata crkva je obnovljena donacijama Republike Mađarske.

U Kopačevu se nalazi i sjedište (Biskupski ured) Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj koja je članica HPK. Biskup crkve je János Kopácsi Kettős, koji je ujedno i upravitelj župe u Kopačevu.