PREDSTAVLJAMO: Reformatska crkva u Kopačevu

Reformatska crkvena općina Kopačevo (Baranja) djeluje od samoga vremena reformacije (16. stoljeće). Tada postojeća drvena crkva je izgorila u požaru 1666. godine te je izgrađena nova koja je dograđivana u više navrata. Temelji za sadašnju crkvu postavljeni su 1804. godine a 14. kolovoza 1808. crkva je posvećena. Godine 1848. dograđena je tzv. Mala crkva okrenuta … Continue reading PREDSTAVLJAMO: Reformatska crkva u Kopačevu