POZIV NA MOLITVU ZA UKRAJINU

Hrvatska protestantska konferencija (HPK) zabrinuta je za eskalaciju sukoba i rata u Ukrajini. Svjesni svih posljedica rata, prvenstveno gubitaka ljudskih života, pozivamo na djelovanje svih političkih čimbenika koji mogu, bez širenja sukoba, doprinijeti okončanju neprijateljstva te obnovi mira i stabilnosti Ukrajine. Jasno nam je da će u ovim okolnostima kada su svi apeli za mirno … Continue reading POZIV NA MOLITVU ZA UKRAJINU

HRVATSKA PROTESTANTSKA KONFERENCIJA: POZIV NA MOLITVU ZA MIR

Na današnji dan kada crkve članice Hrvatske protestantske konferencije (HPK) obilježavaju spomendan braće sv. Ćirila i Metoda, misionara Slavena, HPK poziva na molitvu za mir među slavenskom braćom – Rusima i Ukrajincima. Crkve članice HPK dijele zabrinutost cijelog svijeta zbog napetosti između Rusije i Ukrajine. Svjesni do kakvih bi razmjera doveo eventualni ratni sukob, molimo … Continue reading HRVATSKA PROTESTANTSKA KONFERENCIJA: POZIV NA MOLITVU ZA MIR